നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

 

 

 

 

 

 

 

M C ജോസഫൈൻ

ചെയർപേഴ്സൺഅംഗങ്ങൾ

അഡ്വ: താര.എം.എസ് ശ്രീമതി.ഷാഹിദ കമാൽ

 

 

ഇ.എം.രാധ

അഡ്വ: ഷിജി ശിവജി


 

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി.ശ്രീമതി. ഷൈലശ്രി.കെ
ഡയറക്ടർ:   വി.യു.കുര്യാക്കോസ്